58

Gener 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
30.12.2011

AQU Catalunya fixa els criteris i els terminis per a l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI

La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha establert els criteris, el procediment i els terminis per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2011.

PDF PDF Acord de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, de 14 de desembre de 2011, pel qual s'estableixen els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca (pendent de publicar al DOGC).

Els terminis per a l'avaluació de l'activitat investigadora l'any 2012 són els següents:

  • PDI contractat, del 9 al 27 de gener de 2012, ambdós inclosos.
  • PDI funcionari, del 25 de juny al 20 juliol de 2012, ambdós inclosos.

PDF PDF Resolució ECO/2977/2011, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2011.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008