61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
21.05.2012

Terminis per a la presentació dels informes de seguiment de graus i mŕsters

AQU Catalunya ha obert el procés de seguiment de les titulacions oficials de grau i màster corresponents al curs acadèmic 2010-2011. Les universitats han de presentar la documentació següent:

  • Els informes de seguiment de titulació (IST) s'han de presentar a través de l'extranet de l'Agència (https://extranet.aqu.cat/login.seam) del 16 de maig al 6 de juny.
  • Els informes de seguiment d'universitat (ISU) s'han d'enviar a AQU Catalunya durant el mateix període, per correu electrònic, a l'adreça qualitat@aqu.cat.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008