67

Juliol 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
17.06.2013

Procediment i terminis de la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats privades i centres adscrits

AQU Catalunya ha signat convenis amb les universitats privades i els centres adscrits interessats per avaluar l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador d'acord amb els criteris i el procediment que l'Agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques.

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de juny al 19 de juliol de 2013, ambdós inclosos.

La documentació necessària està disponible a la pàgina web d'AQU:

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008