67

Juliol 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Per què l'estudi de satisfacció dels "nostres" graduats i graduades?
    Dins les accions que se segueixen per a la millora de la qualitat de les universitats i, explícitament, en el procés de seguiment de les titulacions, recollir la percepció dels estudiants respecte dels estudis que tot just han finalitzat es presenta com un element clau i rellevant, atès que pot aportar una visió personal del conjunt de l'ensenyament, sens dubte necessari per a la millora del programa formatiu.

    En aquest sentit, aquest article vol donar a conèixer un dels projectes que, coordinat des d'AQU Catalunya, està duent a terme el conjunt de les universitats catalanes: el disseny de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades tot coincidint amb la primera promoció provinent dels graus adaptats a l'EEES.
    Dolors Baena Tostado i Jordi Casanova Maturana - Servei de Planificació i Anàlisi de l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008