75

Novembre 2014

06.10.2014

AQU Catalunya coopera amb l'AEC en l'avaluació institucional de l'ESMUC

L'Associació Europea de Conservatoris (AEC) i AQU Catalunya han signat un conveni de col·laboració per avaluar l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) a partir dels estàndards i directrius d'ENQA (ESG), els estàndards específics per als ensenyaments musicals desenvolupats per l'EAC, i els estàndards d'acreditació d'AQU Catalunya.

La visita a l'ESMUC va tenir lloc al setembre.

Association Européenne des Conservatoires Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008