81

Abril 2016

ARTICLES

AQU Catalunya participa en el projecte TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning)

Esther Huertas - Gestora de projectes d'AQU Catalunya

TeSLALa Comissió Europea ha aprovat, dins del programa marc europeu Horizon 2020, el projecte d'innovació i recerca TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), que té per objectiu la definició i el desenvolupament d'un sistema d'avaluació virtual que garanteixi l'autentificació i l'autoria en els diferents moments de l'aprenentatge. A més dels processos d'ensenyament i aprenentatge, el projecte treballa de manera transversal els aspectes ètics, tecnològics i legals que se'n deriven, com ara la protecció de dades. A més, serà adaptat per a estudiants amb necessitats educatives especials.

El projecte és coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), té tres anys de durada i un pressupost de set milions d'euros. El consorci TeSLA és format per les divuit organitzacions que es presenten tot seguit:

  • Universitats: UOC (Espanya), Open Universiteit Nederlands Welten Institute (Països Baixos), Sofia University i Technical Sofia University (Bulgària), Open University Institute of Educational Technology (Regne Unit), Institut Mines-Telecom (França), Anadolu University (Turquia) i University of Jyväskylä (Finlàndia).
  • Agències de qualitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Espanya), European Association for Quality Assurance in Higher Education (Bèlgica) i European Quality Assurance Network for Informatics Education (Alemanya).
  • Centres de recerca: University of Namur (Bèlgica), Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (Mèxic), Fondation de l'Institut de Recherche Idiap (Suïssa) i Imperial College London (Regne Unit).
  • Empreses tecnològiques: Protos Sistemas de Información (Espanya), LPLUS GmbH Company (Alemanya) i Watchful (Portugal).

En total, hi participarà un equip d'una vuitantena de professionals i el projecte implicarà un any i mig de proves pilot a gran escala, amb la participació de més de 14.000 estudiants d'Europa.

AQU Catalunya lidera el paquet destinat a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments virtuals, en què també participen ENQA i EQANIE. L'objectiu principal d'aquest paquet és l'assegurament de la qualitat dels processos de l'avaluació virtual. Per assolir aquesta fita, es tindran en compte els nous Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG, 2015).

AQU Catalunya hi aporta la seva experiència en l'avaluació de programes virtuals, i també en l'avaluació institucional de la UOC. Cal recordar que l'Agència va dur a terme el programa VIRTUAL durant els anys 2007-2008, que va suposar l'avaluació d'ensenyaments i institucions virtuals, prenent com a model el sistema d'avaluació d'ensenyaments PRO-QU (ensenyaments previs a l'EEES), adaptat a les peculiaritats de la formació virtual, i incorporant-hi les especificacions internacionals d'avaluació d'aquesta mena d'ensenyaments. D'altra banda, ENQA aporta la seva visió global dels estàndards europeus, mentre que EQANIE dóna una visió més tecnològica des del punt de vista de l'acreditació i dels estàndards de qualitat. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008