Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Objectiu

COM MILLORAR LA FORMACIÓ DELS ENGINYERS I LES ENGINYERES DE L'ÀMBIT INDUSTRIAL?

AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català i té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

En exercici de les seves funcions, AQU Catalunya genera informació quantitativa i qualitativa que posa a disposició de la comunitat acadèmica per ajudar a la reflexió entorn dels resultats i a la presa de decisions.

Concretament, i relacionat amb les titulacions universitàries, AQU Catalunya produeix la informació següent:

  • Avaluació de les titulacions. Els processos de verificació, seguiment, però sobretot els d'acreditació, ens proporcionen informació precisa sobre el funcionament de les titulacions universitàries oficials. Les dades agregades i evolutives ens permeten analitzar el perfil i tendències de les titulacions.
  • Enquesta d'Inserció laboral dels graduats universitaris. Amb la sisena edició realitzada, el sistema universitari català obté informació sobre l'ocupació, la qualitat de l'ocupació, la valoració de les competències adquirides i la satisfacció amb les titulacions cursades.
  • Enquesta d'inserció laboral als ocupadors. Amb la col·laboració de la Fundació Bancària "la Caixa", per mitjà del conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, AQU Catalunya du a terme l'estudi "La inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors", que pretén proporcionar a les universitats informació sobre la percepció del mercat laboral respecte de la formació universitària, per tal d'enfortir les sinergies entre aquests dos mons i poder millorar els programes formatius.
  • Enquesta de satisfacció als qui s'han graduat recentment. Encara molt incipient, AQU Catalunya, junt amb totes les universitats catalanes ha realitzat dues edicions d'aquesta enquesta que pretén conèixer quin és el grau de satisfacció dels qui s'han graduat recentment.

El 2017, AQU Catalunya ha començat a organitzar jornades sectorials per àmbit de titulacions amb l'objectiu de posar a disposició dels seus responsables informació rellevant que els ajudi a fer una reflexió i a definir propostes de millora per avançar cap a l'excel·lència.

Aquest mateix any s'han presentat les conclusions sobre la situació de l'enginyeria a Catalunya, arran d'una enquesta elaborada en el marc de l'Observatori de l'Enginyeria. Aquesta és una iniciativa impulsada pels enginyers industrials de Catalunya i coliderada pel conjunt de col·legis i associacions d'enginyers de Catalunya, que compta, a més, amb la participació de les associacions empresarials, les universitats i altres entitats i institucions vinculades al món de l'enginyeria.

La jornada d'AQU Catalunya vol proporcionar un espai de reflexió i diàleg als responsables de les titulacions englobades en els àmbits següents:

  • Electrònica i automàtica
  • Mecànica i disseny industrial
  • Química i materials
  • Industrial i organització

El propòsit és el de plantejar, a partir de les dades disponibles, els reptes de les titulacions d'aquests àmbits i fer propostes de millora.

20.11.2017