64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
28.12.2012

Lliurament de certificats de la 4a convocatòria del programa AUDIT

Unibasq, ANECA, ACSUG i AQU Catalunya han fet entrega dels certificats AUDIT als centres de 13 universitats que han obtingut una avaluació positiva del disseny del seu sistema de garantia interna de qualitat en la quarta convocatòria del programa.

Amb aquest acte de lliurament de certificats, organitzat per Unibasq i la Universitat del País Basc (UPV/EHU) el 13 de desembre al Bizkaia Aretoa de Bilbao, es vol donar difusió als resultats positius de l'avaluació dels dissenys dels SGIQ presentats i, al mateix temps, reconèixer el compromís de les universitats i institucions d'educació superior amb la promoció i assegurament de la qualitat dels seus programes formatius.

Els directors de les tres agències impulsores del programa, Rafael Van Grieken (ANECA) José Eduardo López (ACSUG) i Josep Anton Ferré (AQU) han fet balanç de les quatre convocatòries del programa AUDIT i han plantejat els reptes que ara es presenten.

Els centres catalans que han obtingut certificat són els següents:

  • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, Escola d'Enginyeria de Terrassa, Escola d'Enginyeria d'Igualada
  • UNIVERSITAT RAMON LLULL: Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi, IQS School of Management  

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008