64

Gener 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • L'acreditació de les titulacions
  Fa dos anys, AQU Catalunya va definir el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (Marc VSMA), que vincula els processos d'avaluació de la qualitat que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments. Enguany podem afirmar que tenim implantats amb èxit els processos de verificació, seguiment i modificació, i ara ha arribat l'hora de dissenyar i implementar el darrer procés del Marc VSMA: l'acreditació de titulacions.
  Anna Prades Nebot i Carme Edo Ros - Gestores de projectes de l'àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Enquesta de satisfacció de la població graduada: una oportunitat per a la millora de les titulacions
  Un dels instruments centrals de l'estratègia de millora contínua de les universitats és el procés de seguiment de les titulacions. En l'actualitat, aquest procés és revisat de manera parcial per AQU Catalunya, tot i que a mitjà termini hauria de ser una de les activitats regulars dels centres, independentment del fet que sigui sotmesa o no a una avaluació externa, duta a terme en el marc dels processos definits i implementats del seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ).
  Miquel Vidal Espinar - Avaluació institucional d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008