64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
27.12.2012

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes de la convocatòria juny-juliol de 2012

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2011. De les 584 sol·licituds rebudes, se n'ha resolt favorablement el 96%.

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats  87 5 76 6 93
Ciències Socials 135 2 128 4 96
Ciències 115 1 112 2 98
Ciències de la Vida 52 1 49 1 96
Ciències Mèdiques 53 2 49 2 96
Enginyeria i Arquitectura 142 3 135 2 97
TOTAL 584 14 549 17 96

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total. 

L'Agència també ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades catalanes i la Universidad de Extremadura.

  TS TSR F D %F
Universitats privades 95 0 65 30 68
Universidad de Extremadura 51 7 20 24 45

PDF PDF EDICTE de 19 de desembre de 2012, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008