64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
10.12.2012

AQU Catalunya renova la seva inclusió a l'EQAR fins al 2017

Després de superar la segona avaluació internacional d'acord amb els estàndards i directrius d'ENQA, AQU Catalunya ha vist renovada la seva pertinença al registre europeu d’agències de qualitat, EQAR, fins al 2017.

El Grup E4, que inclou l'ENQA (Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior), l'ESU (Unió d'Associacions d'Estudiants), l'EUA (Associació d'Universitats Europees) i l'EURASHE (Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior), va fundar el març de 2008 el Registre Europeu d'Agències de Qualitat Universitària, EQAR.

L'EQAR posa a disposició dels usuaris el llistat de les agències d'assegurament de la qualitat considerades solvents, dignes de confiança i amb una bona credibilitat que operen a l'EEES. Per estar inscrites al registre, les agències han de demostrar, a través d'una avaluació externa per part d'experts independents i professionals, que compleixen de manera substancial els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES (ESG).

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008