64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
16.11.2012

AQU Catalunya participa en el projecte internacional ISLAH

Coordinat pel consorci italià AlmaLaurea, el projecte ISLAH (Instruments of support of Labor Market and Higher Education) té per objectiu establir dos observatoris nacionals, a Marroc i a Tunísia, amb els currículums de la població graduada per facilitar l'intercanvi d'informació entre el sistema d'educació superior i les necessitats del mercat laboral.

AQU Catalunya és membre del consorci responsable del desenvolupament de l'ISLAH, un projecte que ha estat seleccionat per l'Agència Tècnica del programa TEMPUS de la Comissió Europea per ser finançat amb 1,2 milions d'euros.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008