43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Competències
    Si haguéssim de triar el terme més freqüent en la bibliografia relacionada amb l'Espai europeu d'educació superior, segurament el terme competència estaria entre els favorits (en dura pugna amb termes com ara grau, màster, docència centrada en l'alumne, ECTS, etc.). No en va un dels reptes més importants del nou escenari és desenvolupar plans d'estudis basats en competències.
    Miguel Valero García - Professor del Departament d'Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008