45

Novembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya, al servei del sistema universitari catalŕ

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

El Consell de Direcció de l'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ha expressat la seva satisfacció en relació amb els progressos que l'agència catalana ha dut a terme respecte de les seves recomanacions. Són propostes de millora que el comitè d'avaluació externa internacional de l'ENQA li va fer durant el procés de confirmació d'AQU Catalunya com a membre de ple dret d'aquesta associació (2007).

Aquesta notícia em dóna l'oportunitat de compartir una reflexió sobre el paper d'AQU Catalunya i la percepció que la comunitat científica i acadèmica catalana en té.

L'Agència s'ha forjat una bona reputació entre les seves homònimes europees i espanyoles. Ho exemplifiquen fites com ara que sigui membre fundador de l'ENQA (2000) i que anys més tard superés amb èxit l'avaluació externa internacional per reconfirmar-la com a membre de ple dret d'aquesta associació (2007). Així mateix, ha estat una de les tres primeres agències europees a ser inscrita al Registre Europeu d'Agències de Qualitat (2008).

Tot i que sé que la comunitat científica i acadèmica catalana valora positivament aquestes fites, també tinc la impressió que les veu allunyades de la seva quotidianitat. Aquest fet no és ara per ara ni crític ni insalvable, però sí un punt que cal reforçar.

AQU Catalunya ha de continuar tenint l'encert de ser present en els principals fòrums europeus de l'àmbit de la garantia de la qualitat, cosa que garanteix una bona praxi en l'execució de les seves activitats a les universitats (i permet el reconeixement mutu de les decisions entre agències).

L'Agència ha de construir els ponts que facin falta per millorar el seu reconeixement entre els diferents col·lectius que formen el sistema universitari català. Els propers anys, la fortalesa de la nostra agència, a Catalunya i a fora, vindrà donada, en bona part, pel reconeixement que rebrà de la comunitat universitària i del conjunt de la societat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008