47

Març 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Valoració de les humanitats
    Els qui ens hem passat la vida entre professors i investigadors sabem que difícil és valorar la feina de cada un, sobretot quan n'hi ha més d'un per a una sola plaça. La decisió no sempre és prou clara o fonamentada, però també implica molt de temps. Es necessiten grans quantitats de persones dedicades a aquesta feina i, alhora, criteris ben establerts per evitar l'arbitrarietat.
    Joan Solà Cortassa - Professor, Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona
  • Envia la teva opinió!
    Comparteix les teves opinions amb els lectors d'elButlletí sobre temes relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008