67

Juliol 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
25.06.2013

Renovació de les comissions d'avaluació de professorat

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la seva reunió de 14 de juny, ha ratificat la nova composició de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR), a proposta del seu president, el Dr. Joan Rodés.

Les persones que s'incorporen a la CAR són les següents:

  • Dr. Alexandre Alsina Keith, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i membre de la comissió específica d'Humanitats. 
  • Dra. Anna Maria Serra Tort, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de la comissió específica de Ciències. 
  • Dra. Teresa Estrach Panella, catedràtica de la Universitat de Barcelona i membre de la comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut. 
  • Dra. Susan Webb Youdale, catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut. 
  • Dr. Eduardo Soriano García, catedràtic de la Universitat de Barcelona i membre de la comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut.

Es nomenaran com a presidents de les comissions específiques de Ciències i Ciències Mèdiques i de la Salut en substitució dels seus predecessors, respectivament, el Dr. Sergio Castillón Miranda, actualment membre de la Comissió de Ciències, i la Dra. Teresa Estrach Panella.

A la mateixa reunió, s'ha ratificat el nomenament del Dr. Jordi García Ojalvo catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, en comissió de serveis a la Universitat Pompeu Fabra, com a membre de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC), a proposta de la seva presidenta, la Dra. Maria Lluïsa Hernanz. El Dr. García Ojalvo presidirà la Comissió Específica de Ciències en substitució del seu predecessor, el Dr. Juan Jesús Donaire Benito, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008