72

Maig 2014

21.03.2014

Formació d'experts en avaluació AUDIT-EAS

Formació AUDIT-EAS

AQU Catalunya ha organitzat una sessió de formació per a la vintena de persones (acadèmics, professionals, estudiants i observadors) que han estat nomenades per formar part de les comissions d'avaluació del programa AUDIT-EAS, per a i l'avaluació del disseny dels SGIQ dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

Durant la sessió, que ha tingut lloc el 20 de març, s'han presentat la metodologia i el procés d'avaluació i també l'aplicació informàtica amb la qual es durà a terme aquesta avaluació.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008