72

Maig 2014

OPINIÓ

  • AQU Catalunya rep una bona qualificació com a nou secretariat de la INQAAHE
    L'1 d'octubre de 2013, AQU Catalunya va assumir el secretariat de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Després que el Consell de Direcció la seleccionés entre les diverses organitzacions que aspiraven a ocupar aquest prestigiós càrrec, AQU Catalunya ha demostrat una gran competència, així com un alt grau d'excel·lència, en l'exercici de totes les tasques que ha dut a terme fins ara. Abans que AQU Catalunya es fes càrrec de les responsabilitats de la INQAAHE, havia fet les funcions de secretariat l'agència d'acreditació dels Països Baixos i Flandes (NVAO), amb seu a l'Haia.
    Carol L. Bobby - Presidenta de la INQAAHE
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008