75

Novembre 2014

22.10.2014

Violeta Demonte, Premi Nacional d'Investigació 2014

Violeta Demonte Barreto La Dra. Demonte amb el director d'AQU Catalunya en una reunió de la CAQ.

Violeta Demonte Barreto, Catedràtica de la Universitat Autònoma de Madrid i investigadora de l'Institut de Llengua, Literatura i Antropologia del CSIC, ha estat guardonada amb el Premi Nacional d'Investigació "Ramón Menéndez Pidal", de l'àrea d'Humanitats, atorgat per la Secretaria d'Estat d'R+D+i "per la seva contribució a la lingüística i a la gramàtica descriptiva, l'impacte dels seus treballs científics, la projecció internacional de les seves línies i resultats de recerca, i la seva capacitat per a la creació d'equips".

La Dra. Demonte està vinculada a AQU Catalunya des de l'any 2009. Actualment és membre de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ), de la Comissió específica per a la valoració dels mèrits i activitats individuals i presideix la Comissió específica d'avaluació de els títols oficials de doctorat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008