42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • L'avaluació de centres adscrits: un camí per a la millora de les institucions d'educació superior
    El Programa d'Avaluació Institucional de Centres Adscrits a les universitats públiques de Catalunya, desenvolupat per AQU Catalunya juntament amb la Direcció General d'Universitats i les universitats catalanes, promou la millora de les condicions del context en els quatre puntals bàsics de la institució: formació, govern, recursos humans i recursos materials. L'abordatge i el desenvolupament de les titulacions de grau i de postgrau en el marc de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) amb garanties de qualitat són potser la fita principal d'aquest programa.
    Olga Ortega Solsona - Directora de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, Presidenta d'un Comitè d'Avaluació Interna
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008