el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

42

Maig 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Qualificacions, ordre invers i competències

S'acosta l'any 2010, data fixada pels ministres europeus d'educació superior per al desplegament complet de les noves titulacions, que en tot cas, tal com es recorda amb freqüència, és més un punt de partida que no pas d'arribada. Els ministres fan punta als llapis i preparen una reunió extraordinària per a l'any que ve. Pel que fa a la que va tenir lloc el mes passat a Lovaina, els ministres han insistit en els temes de declaracions anteriors i han posat l'èmfasi en tres: a) el caràcter social de l'educació superior i l'objectiu de proporcionar iguals oportunitats al seu accés i possibilitats equitatives d'acabament dels estudis; b) l'aprenentatge al llarg de la vida (lifelong learning), que requereix flexibilitat en els itineraris formatius, estudis a temps parcial i itineraris basats en l'experiència laboral, i c) el desenvolupament dels marcs nacionals de qualificacions, amb l'objectiu del seu desenvolupament complet per al 2012.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'avaluació institucional dels centres adscrits a Catalunya
  En l'actualitat hi ha a Catalunya 47 centres adscrits i vinculats. Gran part d'aquests centres ofereixen titulacions universitàries oficials o les oferiran el proper curs acadèmic. Davant del repte de l'adaptació del sistema universitari català a l'Espai europeu d'educació superior (EEES), la Direcció General d'Universitats (DGU) volia assegurar que els centres adscrits complien uns criteris mínims de qualitat. La Junta de Programació del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar l'avaluació institucional de tots els centres adscrits que volguessin implantar nous graus.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya
 • Resultats de l'enquesta de satisfacció de l'avaluació del professorat 2008
  Per primer cop des de la posada en marxa del Programa d'Avaluació del Professorat (2003), s'ha fet una enquesta formal a les persones sol·licitants per conèixer la seva satisfacció respecte del procés d'avaluació. Així, s'ha enviat un qüestionari a tots els sol·licitants dels informes de lector i de les acreditacions de recerca (agregats) i de recerca avançada (catedràtics), corresponents a la primera convocatòria de 2008. A la fitxa tècnica següent es recullen les dades. La iniciativa respon al programa de millora dels processos d'avaluació i de satisfacció dels usuaris dels serveis d'AQU Catalunya.
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • L'avaluació de centres adscrits: un camí per a la millora de les institucions d'educació superior

  Olga Ortega Solsona
  Directora de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, Presidenta d'un Comitè d'Avaluació Interna

  El Programa d'Avaluació Institucional de Centres Adscrits a les universitats públiques de Catalunya, desenvolupat per AQU Catalunya juntament amb la Direcció General d'Universitats i les universitats catalanes, promou la millora de les condicions del context en els quatre puntals bàsics de la institució: formació, govern, recursos humans i recursos materials. L'abordatge i el desenvolupament de les titulacions de grau i de postgrau en el marc de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) amb garanties de qualitat són potser la fita principal d'aquest programa.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008