42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

AQU RECOMANA

  • Guies per a l'avaluació de competčncies
    Guies elaborades per professorat universitari, i coordinades per AQU Catalunya, amb l'objectiu de determinar uns recursos de referčncies i d'exemplificacions que permetin poder dissenyar, en coherčncia amb el perfil de formació d'una titulació i els objectius de les matčries, les estratčgies d'avaluació dels aprenentatges dels estudiants.
  • Current Trends in European Quality Assurance
    Publicació de l'ENQA fruit dels seminaris organitzats per l'associació europea d'agčncies a Sofia, Bulgŕria, i a la Ciutat del Vaticŕ.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008