42

Maig 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • L'avaluació institucional dels centres adscrits a Catalunya
  En l'actualitat hi ha a Catalunya 47 centres adscrits i vinculats. Gran part d'aquests centres ofereixen titulacions universitàries oficials o les oferiran el proper curs acadèmic. Davant del repte de l'adaptació del sistema universitari català a l'Espai europeu d'educació superior (EEES), la Direcció General d'Universitats (DGU) volia assegurar que els centres adscrits complien uns criteris mínims de qualitat. La Junta de Programació del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar l'avaluació institucional de tots els centres adscrits que volguessin implantar nous graus.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya
 • Resultats de l'enquesta de satisfacció de l'avaluació del professorat 2008
  Per primer cop des de la posada en marxa del Programa d'Avaluació del Professorat (2003), s'ha fet una enquesta formal a les persones sol·licitants per conèixer la seva satisfacció respecte del procés d'avaluació. Així, s'ha enviat un qüestionari a tots els sol·licitants dels informes de lector i de les acreditacions de recerca (agregats) i de recerca avançada (catedràtics), corresponents a la primera convocatòria de 2008. A la fitxa tècnica següent es recullen les dades. La iniciativa respon al programa de millora dels processos d'avaluació i de satisfacció dels usuaris dels serveis d'AQU Catalunya.
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008