el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

59

Març 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Winddat: una eina útil per a l’anàlisi de les titulacions

Tal com diu una inscripció de Lord Kelvin, gravada el 1929 sota la finestra que dóna a la badia a l'edifici d'Investigació en Ciències Socials de la Universitat de Chicago, "Quan no es pot mesurar, el coneixement és insuficient i insatisfactori".

Abans de parlar de Winddat, però, cal mencionar que el sistema universitari català ha estat pioner a l'Estat espanyol en la definició i la implantació d'UNEIX, una base de dades que recopila les dades facilitades per les universitats sota uns criteris homogenis i les valida per tal que esdevinguin fiables. A partir d'aquestes dades s'extreuen indicadors, la definició i el càlcul dels quals han estat consensuats amb els responsables de les universitats catalanes. Winddat no existiria si abans no hi hagués hagut l'interès i el compromís del Govern, de les universitats i d'AQU Catalunya de crear un sistema que mesurés l'activitat universitària.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Diferències de gènere en la inserció laboral: deu anys després
  El col·lectiu de dones amb estudis superiors té un comportament laboral diferenciat del de dones amb menys nivell educatiu. Així, mentre que les dones de 25 a 54 anys amb nivells educatius més baixos tenen una taxa d'inactivitat del 21% i una taxa d'ocupació del 63%, les dones enquestades presenten una taxa d'inactivitat del 2,5% i d'ocupació del 93%. L'educació atenua les diferències en els assoliments professionals entre homes i dones. D'això es dedueix que les diferències entre homes i dones de la població general no són extrapolables a les diferències entre homes i dones del col·lectiu universitari.
  Anna Prades Nebot - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 • Winddat, una eina per al seguiment de les titulacions oficials
  El web d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions, Winddat, neix en el context del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions, com una eina de suport en l'avaluació del desenvolupament dels ensenyaments universitaris. Per aquest motiu presenta evidències en forma d'indicadors homogenis dels resultats acadèmics, el procés de preinscripció, la disponibilitat de recursos, el professorat, els ocupadors i la inserció laboral, entre d'altres; unes evidències necessàries per al diagnòstic del sistema i l'elaboració de les propostes de millora de les titulacions que ofereixen les universitats catalanes.
  Carina Àlvarez Ramos i David Gassiot Andreu - Gestora de projectes i cap de la Unitat d'Informàtica d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • L'Espai euromediterrani: lloc de trobada entre agències d'avaluació de la qualitat del sud d'Europa

  Rafael Llavori de Micheo
  ANECA i membre del Board de l'ENQA

  El gener del 2010 es va iniciar el projecte JISER-MED (Joint Innovation & Synergies in Education and Research), coordinat per la Universitat de Barcelona, dins del programa TEMPUS finançat per la Comissió Europea, en què participen institucions d'educació superior i agències de qualitat de les tres regions que comparteixen l'Espai euromediterrani: el Magrib, l'Orient Mitjà i el sud d'Europa.

  L'objecte fonamental del projecte és promoure la mobilitat i l'ocupabilitat d'estudiants de doctorat en l'Espai euromediterrani, amb una atenció particular a la dimensió de la garantia de la qualitat de manera transversal a totes tres regions. Però JISER-MED ha servit, a més, com a lloc de trobada preferent de les agències d'avaluació de la qualitat universitària dels sistemes del sud d'Europa, les institucions dels quals formen part de projecte: Espanya, Catalunya i França.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008