59

Març 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • L'Espai euromediterrani: lloc de trobada entre agències d'avaluació de la qualitat del sud d'Europa
    El gener del 2010 es va iniciar el projecte JISER-MED (Joint Innovation & Synergies in Education and Research), coordinat per la Universitat de Barcelona, dins del programa TEMPUS finançat per la Comissió Europea, en què participen institucions d'educació superior i agències de qualitat de les tres regions que comparteixen l'Espai euromediterrani: el Magrib, l'Orient Mitjà i el sud d'Europa.

    L'objecte fonamental del projecte és promoure la mobilitat i l'ocupabilitat d'estudiants de doctorat en l'Espai euromediterrani, amb una atenció particular a la dimensió de la garantia de la qualitat de manera transversal a totes tres regions. Però JISER-MED ha servit, a més, com a lloc de trobada preferent de les agències d'avaluació de la qualitat universitària dels sistemes del sud d'Europa, les institucions dels quals formen part de projecte: Espanya, Catalunya i França.
    Rafael Llavori de Micheo - ANECA i membre del Board de l'ENQA
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008