59

Març 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

AQU RECOMANA

 • Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades españolas. 2010
  Informe elaborat per les agències de qualitat de l'Estat espanyol que constitueix la continuació de la sèrie d'informes que s'elaboren des de l'any 2007 amb caràcter anual i que vol mostrar una visió global del sistema universitari espanyol des de la perspectiva de les activitats que realitzen les agències de qualitat en l'àmbit de l'educació superior universitària.
 • Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu anys després de graduar-se, iguals o diferents?
  Anàlisi des de la perspectiva de gènere dels resultats de l'enquesta d'inserció laboral 2011 d'AQU realitzada a dones i homes 10 anys després de la seva graduació.
 • Winddat
  El web d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions neix com una eina de suport en l'avaluació del desenvolupament dels ensenyaments universitaris en el context del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008