64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
21.12.2012

Reunió de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat, en la seva reunió de l'11 de desembre, ha aprovat les modificacions a la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster. Els canvis responen a aclariments de la normativa per tal de facilitar-ne la interpretació.

La CAQ també ha aprovat els darrers informes d'avaluació de la convocatòria 2012 del programa AUDIT corresponents a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC); Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (UPC); Facultat d'Economia IQS (URL) i TSI Sant Ignasi (URL).

Pel que fa al programa Study Abroad, la Comissió ha donat el vistiplau a l'informe d'avaluació externa d'aquest programa de la UAB i ha acordat emetre el certificat de qualitat corresponent.

Finalment, la CAQ ha validat la primera proposta de la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, en la qual està treballant l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya. Aquesta Guia es compartirà amb els responsables universitaris i posteriorment s'obrirà a consulta pública des del web de l'Agència abans de la seva aprovació definitiva per part de la CAQ.

Reunió de la CAQ

La reunió de la CAQ va tenir lloc a la nova seu d'AQU, al C. Sancho de
Ávila, 125-129 de Barcelona.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008