64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
20.12.2012

El sistema universitari catalŕ reflexiona sobre el paper de la universitat en temps de crisi

Prop d'un centenar de persones van participar en la jornada L'IMPACTE SOCIAL DE LES UNIVERSITATS EN TEMPS DE CRISI, organitzada per AQU Catalunya el passat 12 de desembre. L'objectiu de la sessió va ser debatre el paper de les universitats en l'estratègia de creixement del país (Europa 2020) a partir de la presentació de dues de les publicacions més recents sobre aquesta qüestió:

Segons el catedràtic Francisco Pérez, és necessària una reforma de la governança universitària que obri aquestes institucions a la societat, i el professor Lorenzo va afirmar que el procés formatiu no és l'únic aspecte que cal millorar per aconseguir un major profit del capital universitari.

De la seva banda, el rector Francesc Xavier Grau va assenyalar, com a reptes de la universitat, l'establiment de sinergies amb les empreses, la millora de la seva efectivitat i eficiència, l'augment de l'impacte de la recerca i la recuperació de la confiança de la societat.

El director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré, va presentar les eines que l'Agència posa a disposició de les universitats per fer els seguiment de les titulacions: l'enquesta d'inserció laboral i el web d'indicadors WINDDAT.

El director general d'Universitats, Lluís Jofre, i el president d'AQU, Joaquim Prats, van cloure la jornada.

Documentació i ponències

PDF Programa

PDF Universidad, universitarios y productividad, Francisco Pérez i Lorenzo Serrano, director d'investigació i investigador, respectivament, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

PDF Reptes i prioritats de la Universitat Espanyola, Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques

PDF Indicadors per al seguiment: WINDDAT i enquesta d'inserció laboral, Josep Anton Ferré Vidal, director d'AQU Catalunya

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008