46

Gener 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • La Guia d'avaluació/acreditació dels centres universitaris externs
    L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya té entre les seves atribucions l'avaluació dels centres universitaris adscrits que imparteixen títols reconeguts per les universitats catalanes. Aquesta és una activitat que desenvolupa des de l'any 2008 i que du a terme mitjançant un protocol específic de caràcter eminentment qualitatiu. L'any 2008, però, AQU Catalunya va rebre l'encàrrec d'avaluar/acreditar dos centres universitaris d'Amèrica Llatina, concretament la Facultat de Dret de la Universitat Martín de Porres de Lima (Perú) i el Centre Universitari Regional de la Universitat de Guadalajara (Mèxic), després que ja n'hagués realitzat una avaluació de sis carreres en aquesta darrera institució aquell mateix any i n'hagués fet públic l'informe corresponent.
    Jaume Sarramona López - Catedràtic de Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Envia la teva opinió!
    Comparteix les teves opinions amb els lectors d'elButlletí sobre temes relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008