el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

46

Gener 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Bolonya 2010. I després, què?

Des de l'aprovació de la Llei d'universitats de Catalunya (2003), el sistema universitari català s'ha vist immers de ple en el procés d'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior (EEES). Ara que ja s'està acabant la transició, podem dir que la transformació de les titulacions a l'EEES ha estat marcada bàsicament per tres anomalies. La primera és que s'ha volgut aprofitar aquest impuls per abordar altres reformes docents que, a banda que puguin ser més o menys encertades o convenients, no son ben bé part del que hem anomenat procés de Bolonya. Altres països que no són a Europa les han dut a terme, i alguns dels que hi són geogràficament no les han introduït.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Una experiència pilot en l'avaluació externa de les relacions internacionals en l'educació superior
  Amb l'adaptació dels ensenyaments superiors a l'Espai europeu, la internacionalització de les activitats de les universitats europees pren una rellevància destacada. En el darrer comunicat de la Conferència de Ministres Europeus Responsables de l'Educació Superior a Lovaina, que va tenir lloc els dies 28 i 29 d'abril de 2009, es van fixar com a prioritats per a la propera dècada, entre d'altres qüestions, l'increment de la internacionalització de les institucions d'educació superior en general i la mobilitat d'estudiants, investigadors i personal de suport. De fet, en aquest comunicat s'expressa la voluntat que, el 2020, almenys el 20% dels graduats en l'EEES hagi tingut un període d'estudi o formació a l'estranger.
  Carme Edo Ros - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 • Un pas endavant: de la biblioteca física a la digital
  Els nous models de treball i de producció d'informació, influenciats per un augment espectacular de la documentació electrònica i els mitjans de publicació i difusió digitals, empenyen les organitzacions a emprendre iniciatives dirigides a la gestió dels recursos documentals més enllà de la biblioteca tradicional. Durant els darrers mesos, AQU Catalunya ha treballat en l'elaboració d'un repositori de documents electrònics especialitzats en qualitat universitària que ha rebut el nom de Biblioteca Digital. La Biblioteca Digital d'AQU Catalunya es troba integrada al web de l'Agència i ofereix accés lliure al text complet de tots els seus documents.
  Albert Basart Capmany i Lorena Pérez Méndez - Gestor de projectes d'AQU Catalunya i col·laboradora d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • La Guia d'avaluació/acreditació dels centres universitaris externs

  Jaume Sarramona López
  Catedràtic de Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona

  L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya té entre les seves atribucions l'avaluació dels centres universitaris adscrits que imparteixen títols reconeguts per les universitats catalanes. Aquesta és una activitat que desenvolupa des de l'any 2008 i que du a terme mitjançant un protocol específic de caràcter eminentment qualitatiu. L'any 2008, però, AQU Catalunya va rebre l'encàrrec d'avaluar/acreditar dos centres universitaris d'Amèrica Llatina, concretament la Facultat de Dret de la Universitat Martín de Porres de Lima (Perú) i el Centre Universitari Regional de la Universitat de Guadalajara (Mèxic), després que ja n'hagués realitzat una avaluació de sis carreres en aquesta darrera institució aquell mateix any i n'hagués fet públic l'informe corresponent.

 • Envia la teva opinió!

  Comparteix les teves opinions amb els lectors d'elButlletí sobre temes relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008