49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Sobre l'estudi El rendiment acadèmic de l'alumnat de primer curs de Dret de la Universitat de Barcelona
    Ha plogut força des que vam elaborar l'estudi El rendiment acadèmic de l'alumnat de primer curs de Dret de la Universitat de Barcelona. El treball, que va tenir ajudes de MQD, del PMID-UB i, sobretot, d'AQU Catalunya, es basava en dades acadèmiques dels estudiants de primer curs de Dret el 2007-2008. Es tractava, per tant, d'estudiants dels últims anys de "l'era llicenciatura", alhora que l'EEES i els nous graus ja es veien clarament a l'horitzó. Quan el treball s'ha publicat, els graus ja són una realitat (el curs 2009-2010 s'implantava el primer curs del grau en Dret a la UB i a la majoria d'universitats públiques catalanes) i les llicenciatures i diplomatures han entrat en extinció. Creiem que això no treu valor a l'estudi, sinó al contrari: aviat estarem en disposició de comparar —i no és pas poc important— el comportament acadèmic en sentit ampli dels estudiants de primer curs de Dret a llicenciatures i a graus.
    Max Turull Rubinat - Vicedegà d'Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret de la UB
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008