el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

49

Juliol 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

El valor estratègic de la generació de coneixement

Un dels eixos estratègics d'AQU Catalunya és la generació de coneixement. L'Agència té la missió d'avançar-se als nous escenaris que s'estan plantejant i d'assumir un paper dinamitzador en tot allò adreçat a la millora del sistema universitari català. En definitiva, l'Agència també ha de facilitar informació rellevant sobre el funcionament del sistema universitari, per contribuir a l'assoliment de la visió estratègica de les universitats.

Parlar de qualitat sense mesurar variables no té sentit. Si no coneixem el que tenim i no disposem de referents, difícilment sabrem cap on hem d'anar i, encara menys, com podem
millorar-ho.

El butlletí que esteu llegint recull els resultats de cinc estudis: dos sobre l'anàlisi de la inserció laboral dels graduats universitaris i tres sobre la qualitat del sistema universitari.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Igualtat de condicions laborals entre dones i homes universitaris tres anys després de graduar-se
  AQU Catalunya ha presentat els resultats de l'estudi Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari, una anàlisi de la qualitat de la inserció professional de les dones i de les possibles diferències amb el col·lectiu masculí tres anys després de la graduació. L'estudi ha estat elaborat amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
  Anna Prades Nebot, Caterina Cazalla Lorite i Lorena Bernàldez Arjona - AQU Catalunya
 • La inserció laboral dels graduats d'Humanitats al cap de sis anys de graduar-se
  Aquest estudi té per objectiu esbrinar si els graduats de les titulacions de l'àmbit d'Humanitats aconsegueixen igualar, al cap de sis anys, els titulats de la resta d'àmbits disciplinaris, és a dir, si els graduats de l'àmbit d'Humanitats necessiten més temps per obtenir una bona inserció.
  Anna Prades Nebot i Lorena Bernàldez Arjona - AQU Catalunya
 • Estudis d'aprofundiment en el coneixement del sistema universitari català
  Grups de recerca de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han desenvolupat un seguit d'estudis, fruit de la convocatòria que l'any 2007 AQU Catalunya va obrir amb la finalitat de finançar projectes orientats a l'elaboració de treballs que aprofundissin en el coneixement i la diagnosi del sistema universitari català
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Sobre l'estudi El rendiment acadèmic de l'alumnat de primer curs de Dret de la Universitat de Barcelona

  Max Turull Rubinat
  Vicedegà d'Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret de la UB

  Ha plogut força des que vam elaborar l'estudi El rendiment acadèmic de l'alumnat de primer curs de Dret de la Universitat de Barcelona. El treball, que va tenir ajudes de MQD, del PMID-UB i, sobretot, d'AQU Catalunya, es basava en dades acadèmiques dels estudiants de primer curs de Dret el 2007-2008. Es tractava, per tant, d'estudiants dels últims anys de "l'era llicenciatura", alhora que l'EEES i els nous graus ja es veien clarament a l'horitzó. Quan el treball s'ha publicat, els graus ja són una realitat (el curs 2009-2010 s'implantava el primer curs del grau en Dret a la UB i a la majoria d'universitats públiques catalanes) i les llicenciatures i diplomatures han entrat en extinció. Creiem que això no treu valor a l'estudi, sinó al contrari: aviat estarem en disposició de comparar —i no és pas poc important— el comportament acadèmic en sentit ampli dels estudiants de primer curs de Dret a llicenciatures i a graus.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008