53

Març 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
01.02.2011

Formació en verificació, modificació i seguiment per als membres de les comissions específiques d'avaluació de la CAQ

AQU Catalunya ha organitzat una sessió de formació en verificació, modificació i seguiment de títols per a les persones que formen part de les comissions específiques d'avaluació de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat.

La formació, que ha pres com a referència el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials, ha estat presencial i ha s'ha estructurat en tres apartats:

  • Presentació del marc político-estratègic d'actuació
  • Presentació del marc tècnico-operatiu
  • Treball pràctic d'anàlisi de casos i situacions

És previst que un cop finalitzin cada una de les convocatòries d'avaluació (considerades com anys acadèmics) es dugui a terme una jornada de reflexió i anàlisi entre les comissions específiques d'avaluació, els responsables acadèmics i els responsables de les unitats tècniques de qualitat. Les millores que s'acordin s'introduiran en la convocatòria d'avaluacions següent.

Sessió de formació d'experts de les CEA

La formació als membres de les comissions de la CAQ va tenir lloc el
24 de gener a la UPC

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008