61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
09.05.2012

Resultats d'inserció laboral: informes gràfics per titulació

AQU Catalunya ha actualitzat la informació disponible al web sobre la 4a enquesta d'inserció laboral amb la publicació dels informes gràfics per titulació. Aquests informes mostren els resultats agregats de totes les universitats catalanes, per titulació, sobre la taxa d'ocupació, el temps que es triga en trobar la primera feina, la retribució, si es treballa del que s'ha estudiat, les funcions que es desenvolupen en el lloc de treball, la valoració de la formació rebuda, i la valoració de la utilitat de la formació en el lloc de treball. Per a les titulacions d'Arquitectura, Belles Arts, Comunicació Audiovisual, Dret, Farmàcia, Infermeria, Informàtica, Matemàtiques, Medicina, Periodisme, Psicologia, Química i Veterinària, es mostren també gràfics sobre l'àmbit en què es treballa.

Enllaç extern Resultats de l'enquesta d'inserció laboral 2011

Exemple: Belles Arts

Belles Arts

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008