70

Gener 2014

11.11.2013

La UOC entrevista el director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya

La UOC entrevista a Josep Grifoll

El director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, Josep Grifoll, va participar en l'última edició del Forum de la Fundació europea per a la qualitat de la innovació en l'aprenentatge virtual, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya a Barcelona del 25 al 27 de setembre. La UOC va aprofitar l'ocasió per fer-li una entrevista, en la qual parla sobre els principals reptes de l'educació superior en els nous entorns d'aprenentatge en línia.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008