el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

68

Setembre 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Encetem un nou curs acadèmic!

No només perquè toca, sinó sobretot perquè vull, inicio aquestes línies agraint, en primer lloc, la confiança que el president d'AQU Catalunya, el Dr. Josep Joan Moreso, ha dipositat en mi en el moment de proposar-me com a nou director de l'Agència. El nostre grau d'entesa és molt alt i creiem que podem fer un bon equip al capdavant de l'Agència. Però també vull fer extensiu l'agraïment als membres del Consell de Direcció d'AQU Catalunya, pel fet d'haver donat suport a la proposta, i al conseller d'Economia i Coneixement, el Dr. Andreu Mas-Colell, per haver-la acceptat.

La veritat és que, tot i la responsabilitat que comporta, assumeixo aquest càrrec amb molta il·lusió, perquè es tracta d'un tema —la gestió de la qualitat— al qual he dedicat tota la meva activitat acadèmica d'una manera o d'una altra. Ara bé, el que evidentment em motiva, i que òbviament va més enllà de les ganes personals que pugui tenir, és la possibilitat que se m'ofereix de posar un gra de sorra en la millora de la qualitat del sistema universitari català. N'assumeixo el càrrec, coneixedor —com a exvicerector— de part de les problemàtiques actuals del sistema, amb el convenciment absolut que puc ajudar a millorar-lo. Altrament, de ben segur que hauria defugit la proposta.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'avaluació dels ensenyaments artístics superiors
  Els ensenyaments artístics universitaris s'ofereixen principalment a les facultats de Belles Arts, les facultats de Ciències de la Comunicació i les escoles d'Arquitectura. En són un exemple els graus en Disseny, en Conservació i Restauració de Béns Culturals o en Arts Escèniques, i també una variada oferta de màsters universitaris i doctorats.
  Núria Comet Señal - Coordinadora de projectes i de qualitat interna
 • Anàlisi sobre la progressió acadèmica del professorat lector
  Quan una universitat ofereix un contracte temporal de professor lector a un jove professor, se n'espera que en el període de cinc anys hagi assolit prou mèrits per poder demanar una acreditació de recerca per tal de poder optar a un contracte indefinit, que permet accedir a categories superiors, especialment a un contracte de professor agregat. En general, el professorat lector afronta una important dedicació docent i, especialment, una important tasca investigadora. Com s'està produint aquest trànsit?
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca
 

OPINIÓ

 • Una fita en els ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals

  Miquel Mirambell Abancó
  Director de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

  El 3 de juliol de 2013 AQU Catalunya va lliurar els informes finals d'avaluació de verificació dels títols superiors de Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i Música.

  El camí per assolir aquesta fita ha estat llarg i complex. Tanmateix, ha acabat esdevenint una experiència pionera a Catalunya i a tot l'Estat espanyol, ja que una agència encarregada de garantir la qualitat del sistema universitari ha verificat uns estudis superiors que s'imparteixen fora de la universitat. Des de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) ens sentim molt satisfets de tot el procés realitzat, d'una banda, per la rellevància del fet i, de l'altra, per l'esforç de col·laboració de tots els estaments de l'Escola, que ha permès reforçar la missió de la nostra institució, que no és altra que formar els futurs conservadors-restauradors del patrimoni cultural.

 • La verificació, un procés de futur

  Josep Galindo Solé
  Director d'EÒLIA, Escola Superior d'Art Dramàtic

  El procés de verificació ha estat especialment positiu per a nosaltres, ja que ha coincidit amb el fet que Eòlia, malgrat haver estat fundada l'any 2000, ha encetat recentment el seu camí com a escola superior. Aquest paisatge de canvi ens ha permès fer un projecte integral, tot adaptant tots els nostres plantejaments organitzatius i programàtics als requeriments del marc universitari en el qual ara estem inscrits. Òbviament, l'exhaustiu procés de verificació (en aquesta fase introductòria) ens ha permès fer una reflexió profunda sobre el nostre projecte des de paràmetres amb els quals no sempre estàvem familiaritzats. Malgrat tot, el plantejament del Pla Bolonya té un encaix especialment ric i escaient en els estudis artístics, més que no pas en altres àmbits del coneixement. I en el terreny pedagògic ens ha permès fer un plantejament molt consistent sense haver de trair la nostra pròpia filosofia de treball.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008