Saltar la navegació

Els avaluadors i avaluadores

AQU Catalunya, d'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorpora en els seus processos d'avaluació experts i expertes externes  —persones de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals— i també estudiants, tenint en compte criteris d'independència, objectivitat i absència de conflicte d'interessos.

Sigues avaluador d'AQU Catalunya

D'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorporem en els nostres processos d’avaluació experts i expertes de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i també estudiants. 

Seleccionem aquestes persones del nostre banc d'avaluadors i avaluadores.

Més informació
Anar al principi