Saltar la navegació

L'avaluació del professorat universitari

Els processos d’avaluació del professorat universitari que realitza AQU Catalunya s’estructuren en:

Acreditacions del professorat: AQU Catalunya acredita que les persones sol·licitants compleixen un llindar mínim de qualitat i/o experiència científica i/o producció com a pas previ per presentar-se a concursos de places a les universitats per a cadascuna de les figures contractuals establertes a Catalunya (professorat lector, agregat i catedràtic).

Avaluació de mèrits: AQU Catalunya avalua els mèrits de docència, recerca i gestió a efectes retributius en el cas del professorat de les universitats públiques.

Convocatòries

Avaluació mèrits recerca - PDI contractat uni públiques Data d'obertura de la convocatòria
17 de gener de 2022
Data de tancament de la convocatòria
7 de febrer de 2022
Període de resolució
1 de juliol de 2022 - 17 de juliol de 2022
Reconeixement mèrits recerca - PDI contractat uni públiques Data d'obertura de la convocatòria
17 de gener de 2022
Data de tancament de la convocatòria
7 de febrer de 2022
Període de resolució
1 de juliol de 2022 - 17 de juliol de 2022
Mostrar el calendari anual

Destaquem

Gènere i acreditació del professorat

Recull de les actuacions que AQU Catalunya duu a terme per pal·liar la bretxa de gènere en els processos d'acreditació del professorat universitari.

 

Més informació

Adhesió a la DORA

La San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) proposa recomanacions per a la millora en la forma d’avaluar la producció científica.

 

 

Més informació

Consulteu tots els documents vàlids per fer la tramitació electrònica

En cas que us vulgueu presentar a qualsevol de les convocatòries d’acreditació o d’avaluació de mèrits de professorat, heu de fer la tramitació electrònica de la sol·licitud.

Més informació

Més informació que et pot interessar...

Banc d'avaluadors i avaluadores

D'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorporem en els nostres processos d’avaluació experts i expertes de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i també estudiants. 

Seleccionem aquestes persones del nostre banc d'avaluadors i avaluadores.

Més informació

Publicacions científiques

En aquest apartat es poden trobar les adreces web de les principals bases de dades i repertoris emprats en els processos d'avaluació del professorat i les eines de suport per a les persones que preparen les sol·licituds d'acreditació que han desenvolupat els serveis bibliotecaris de les universitats catalanes.

Més informació
Anar al principi