Saltar la navegació

Estudis

AQU Catalunya té l’encàrrec d’impulsar la generació de coneixement i el proveïment d'informació pública que demostri l'estat de la qualitat i dels processos d'avaluació de la qualitat de les universitats i dels centres d'educació superior i dels serveis que ofereixen, per a contribuir al retiment de comptes a la societat.

En l’àmbit dels estudis, AQU Catalunya realitza enquestes per aprofundir en la satisfacció de l’estudiantat acabat de titular, en la satisfacció del col·lectiu ocupador amb les persones joves que s’incorporen al mercat de treball o en l’evolució de la inserció laboral dels titulats i titulades a Catalunya.

Per la seva banda, els informes es conformen amb les dades obtingudes dels processos d’avaluació externa de les titulacions, centres i professorat realitzats per AQU Catalunya, que es difonen als respectius grups d’interès mitjançant publicacions, jornades i tallers.

Destaquem

Enquesta de satisfacció als titulats i titulades 2022

Entre el 7 de desembre de 2022 i el 31 de gener de 2023, els titulats i titulades de grau, de màster universitari i d'ensenyaments artístics superiors que van finalitzar els seus estudis el curs passat, rebran per correu electrònic una enquesta en què se'ls preguntarà per la seva satisfacció amb els estudis cursats.

Més informació

8a edició de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris

Del 7 de novembre de 2022 al 28 d’abril de 2023, gairebé 90.000 persones titulades en el sistema d’educació superior català seran enquestades per conèixer la seva inserció laboral.

En el cas que formis part de la promoció objecte d’estudi, rebràs un correu de la teva universitat o centre amb l’enllaç a l’enquesta entre el 7 de novembre i el 4 de desembre de 2022, o et trucaran a partir del gener de 2023.

Més informació

El nostre cercador de titulacions...

EUC, portal d'Estudis Universitaris de Catalunya

En aquest cercador trobaràs tota la informació sobre la qualitat dels estudis d'educació superior oficials de Catalunya.

Consulta l'EUC
Anar al principi