Saltar la navegació

Generació de coneixement

AQU Catalunya té l’encàrrec d’impulsar la generació de coneixement i el proveïment d'informació pública que demostri l'estat de la qualitat i dels processos d'avaluació de la qualitat de les universitats i dels centres d'educació superior i dels serveis que ofereixen, per a contribuir al retiment de comptes a la societat.

En l’àmbit dels estudis, AQU Catalunya realitza enquestes per aprofundir en la satisfacció de l’estudiantat acabat de titular, en la satisfacció del col·lectiu ocupador amb les persones joves que s’incorporen al mercat de treball o en l’evolució de la inserció laboral dels titulats i titulades a Catalunya.

Per la seva banda, els informes es conformen amb les dades obtingudes dels processos d’avaluació externa de les titulacions, centres i professorat realitzats per AQU Catalunya, que es difonen als respectius grups d’interès mitjançant publicacions, jornades i tallers.

Destaquem

EUC Dades: resultats de les enquestes del sistema universitari català

Consulta tots els indicadors d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats i titulades en estudis d'educació superior oficials de Catalunya.

Consulta l'EUC Dades

El nostre cercador de titulacions...

EUC, portal d'Estudis Universitaris de Catalunya

En aquest cercador trobaràs tota la informació sobre la qualitat dels estudis d'educació superior oficials de Catalunya.

Consulta l'EUC
Anar al principi