Saltar la navegació

Notícies

El nostre cercador de titulacions...

EUC, portal d'Estudis Universitaris de Catalunya

En aquest cercador trobaràs tota la informació sobre la qualitat dels estudis d'educació superior oficials de Catalunya.

Consulta l'EUC

Publicacions

Destaquem

Sigues avaluador o avaluadora d'AQU Catalunya

D'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorporem en els nostres processos d’avaluació experts i expertes de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i també estudiants. 

Seleccionem aquestes persones del nostre banc d'avaluadors i avaluadores.

Més informació

La nostra revista electrònica

En aquest número podeu llegir l’editorial del nostre director sobre les noves acreditacions de professorat. A més, hi trobareu la presentació de les noves eines per al disseny i verificació dels títols d'Infermeria i Enginyeria Industrial i un article sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en l'avaluació de la qualitat, entre d'altres.

Llegeix-lo!

Pla estratègic d'AQU Catalunya per als anys 2023-2026

El Pla incorpora el propòsit, manté la visió, la missió i els valors d’AQU Catalunya, i agrupa els objectius estratègics i les actuacions en cinc compromisos de responsabilitat social corporativa. Entre els compromisos s’han identificat 12 objectius estratègics i 34 actuacions a desplegar fins al desembre del 2026.

 

Més informació
Anar al principi