Saltar la navegació

L’avaluació de les titulacions i institucions

AQU Catalunya promou i garanteix la qualitat de les titulacions i les institucions del sistema universitari català, d'acord amb estàndards de qualitat internacionals i de conformitat amb la normativa vigent.

Els processos d’avaluació s’estructuren en l’avaluació de titulacions i l’avaluació de centres i institucions.

Destaquem

Sigues avaluador o avaluadora d'AQU Catalunya

D'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorporem en els nostres processos d’avaluació experts i expertes de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i també estudiants. 

Seleccionem aquestes persones del nostre banc d'avaluadors i avaluadores.

Més informació

Metodologia

El nostre cercador de titulacions...

EUC, portal d'Estudis Universitaris de Catalunya

En aquest cercador trobaràs tota la informació sobre la qualitat dels estudis d'educació superior oficials de Catalunya.

Consulta l'EUC

Portal d'informes d'avaluació

Consulta els informes d'avaluació de títols, centres i universitats del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya.

Consulta el portal
Anar al principi