Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.1.2020

Les activitats d’AQU Catalunya el 2020

200114_PlanificacioActivitats

El Consell de Govern va aprovar la Planificació d’activitats d'AQU Catalunya 2020, que impulsarà les activitats següents:

 

  • Qualitat institucional: continuarem gestionant les titulacions universitàries a través del Marc VSMA, tot fent el procés de verificació de 65 noves titulacions, la modificació de 200 titulacions, i la realització de 95 visites externes per acreditar 210 titulacions; pel que fa a l’avaluació institucional, preveiem avaluar 22 centres, 19 per a la certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i 7 per a l’avaluació d’elements transversals dels SGIQ, i l’acreditació institucional de totes les sol·licituds que compleixin els requeriments; preveiem que es pugui aprovar la metodologia d’avaluació per a la reacreditació institucional i, si és possible, elaborarem dos nous benchmarks per a la verificació.
  • Qualitat del professorat: de nou, preveiem avaluar unes 2.000 sol·licituds en totes les categories de professorat, i unes 730 sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca, així com continuar donant suport al Pla Serra Húnter. Implantarem el notificador electrònic E-Notum i finalitzarem la tercera ronda d’acreditació dels Manuals d’avaluació docent de les universitats públiques, que es va planificar l’any passat.
  • Direcció estratègica: desplegarem el Pla estratègic 2019-2022, i es continuarà impulsant el Pla d’accions al procés d’avaluació externa d’AQU Catalunya de compliment dels Estàndards i directrius europeus, així com continuarem impulsant el contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya. També ampliarem la Comissió d’Apel·lacions amb membres provinents de fora del sistema universitari català. Finalment, publicarem el nou web corporatiu de l’Agència.
  • Organització interna: inclourem elements de responsabilitat social corporativa i de desenvolupament sostenible tant en les memòries com en les activitats internes de l’Agència. Continuarem amb la implantació d’aplicacions que donen suport als processos d’avaluació i de generació i transferència de coneixement. En l’àmbit de la gestió econòmica, consolidarem l’aplicació del Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya. Finalment, durem a terme el trasllat del domicili i oficines de l’Agència.

 

PDF Planificació d'activitats d'AQU Catalunya 2020